חוות דעת פסיכיאטרית

ד"ר אריאל זילברשטיין

ממונה מטעם בתי המשפט כרופא מומחה בתחום הפסיכיאטריה.

חוות דעת פסיכיאטרית הינו מסמך המשפטי, העוזר לבית המשפט לקבל החלטה שיפוטית. חוות הדעת מתבססת על הבדיקה הפסיכיאטרית, מסמכים רפואיים ובמידת הצורך קבלת מידע מגורמים נוספים.

במספר מקרים חוות דעת פסיכיאטרית יכולה לעזור לתובע:

  1. תביעות נזיקין, בכדי להוכיח נזק נפשי בעקבות אירוע מסוים ולצורך קביעת הקשר בין האירוע לנזק הנפשי.
  2. משפט פלילי, בכדי לקבוע את האחריות המשפטית של הנתבע ולצורך קביעת כשירותו לעמוד לדין.
  3. תביעות כנגד חברות ביטוח, בכדי להוכיח נכות נפשית או אובדן כושר עבודה.
  4. תביעות נכות למוסד לביטוח לאומי
  5. תביעות בבית משפט לענייני משפחה, במקרים שיש לקבוע את כשירותו הנפשית או הקוגניטיבית של אדם לחתום על צוואות ולצורך החלטה על מינוי אפוטרופוס.
  6. תביעות כנגד משרד הביטחון, בכדי לקבוע נכות נפשית שנגרמה כתוצאה מהשירות הצבאי או מוסדות הביטחון האחרים.

חוות דעת פסיכיאטרית, מהווה גשר בין מצבו הרפואי של האדם לבין המערכת המשפטית, בין השפה הרפואית לשפה המשפטית. לפיכך יש צורך בפסיכיאטר המומחה בתחום הפסיכיאטריה המשפטית בכדי לערוך חוות דעת אמינה, מפורטת ומבוססת, בכדי לשרת את צרכי התובע.

"יש שעה, שהאדם חייב לבקש את הצדק בכוח."

מקס נורדאו